informace - postup v rámci obchodu

Novela zákona čítá ještě mnoho dalších bodů, které se postupně začnou promítat do praxe. Ve zkratce můžeme jmenovat některé z nich:

  • Před odesláním objednávky musí být zákazník vyzván ke kontrole jejího obsahu.
  • Bude zakázáno spotřebitelům jakékoliv položky automaticky přihazovat do košíku. Tedy už žádná předzaškrtnutá políčka s pojištěním zásilky, rychlejším, ale placeným doručením nebo přidání doplňujících produktů.
  • Povinnost zaslat zákazníkovi obchodní podmínky v textové podobě (i elektronické) ve formátu (např. PDF), který nelze v průběhu času ze strany e-shopu změnit.
  • Nebude možné uzavřít smlouvu po telefonu a bude nutné nabídku, učiněnou během hovoru potvrdit spotřebiteli v textové podobě. Až jejím potvrzení se k ní spotřebitel zavazuje. Je zde snaha ochránit zejména seniory před irelevantními nabídkami.
  • Ve čtrnáctidenní lhůtě si zákazníci mohou zboží vyzkoušet pouze v takovém rozsahu, v jakém by to mohli provést v kamenné prodejně. Pokud tedy například kupující bude obuv nosit venku a takovou ji bude chtít vrátit, může mu obchodník vrátit méně peněz (za předpokladu, že má dobře nastaveny obchodní podmínky). Vzorové obchodní podmínky s aktualizovanými pasážemi zdarma ke stažení (dole na stránce).
  • Pokud zákazníka před nákupem neupozorníte, že může do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, pak může od smlouvy odstoupit až do 1 roku od nákupu a požadovat i po takové dlouhé době vrácení peněz.