Hedvábná sukně

Symbolika vážek přináší změnu a transformaci, sílu, harmonii, adaptabilitu, radost a lehkost bytí, štěstí i prosperitu. Vážka je úzce spojena s vodním elementem, a proto je symbolem říše emocí a podvědomí. Nabádá nás, abychom se nenechali příliš unést emocemi, a abychom si dali pozor na iluze či podvody na úrovni vnitřní i vnější. 

Vážka je symbolem znovuzrození a nalezení síly po překonání těžkého období, symbolem přerodu do nové etapy života, předzvěstí harmonie, radosti, štěstí i lehkosti. Vážka nás učí přijmout změny a dodává nám sílu. 

Dlouhá kolová sukně hedvábná s hedvábnou podšívkou a ruční malbou vážky.

10 900,00 Kč